Warta

Warta jest najdłuższą rzeką Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Jest trzecią co do długości rzeką w Polsce. Początkiem rzeki Warty jest źródło wypływające w Zawierciu. W Gminie Poraj, Warta zasila swoimi wodami zbiornik retencyjny. Zbiornik ten, wykorzystywany jest także w celach rekreacyjnych: żeglarstwo, windsurfing, wędkarstwo. Wypływająca z Poraja Warta, uważana jest za rzekę spławną dla kajakarstwa. Od tego miejsca rozpoczynamy proponowane przez nas spływy kajakowe. Urokliwie wijąc się wzdłuż swoich brzegów Warta przepływa rzez Osiny, Kolonię Poczasna, Korwinów zmierza w kierunku Częstochowy. Rzeka przepływają przez Częstochowę zmienia kierunek na wschód i przełamuje się przez dolinę Mirowski Przełom Warty. Na tym odcinku rzeka zaczyna malowniczo meandrować pośród pagórkowatego terenu, zmierzając na północ przepływając przez Mstów, Kłobukowice, Skrzydlów, Rzeki Małe, Rudę, Cerkiewiznę, Kijów, Młyn Zakrzewski i Ważne Młyny. Po drodze łącząc się z pomniejszymi dopływami. W miejscowości Kule do Warty wpływa Liswarta; jej jeden z większychdopływów na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej.

Wody dwóch rzek łączą tutaj ze sobą dwa nury: ciepły Warty i zimny Liswarty. Warta zasilona wodami Liswarty tworzy od tego miejsca szersze koryto, urokliwie wijąc się wśród lasów i pól zmierz poprzez Wąsosz, Kamionkę w Kierunku Działoszyna.

warta-img
liwarta-img
Liswarta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus id efficitur nunc. Suspendisse hendrerit id purus ac scelerisque. Aenean ut velit a sem cursus porta id at ex. Nulla sed sapien at arcu venenatis ullamcorper non vel ex. Vestibulum sit amet dictum ipsum. Aliquam porta diam nec sapien aliquet hendrerit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus id efficitur nunc. Suspendisse hendrerit id purus ac scelerisque. Aenean ut velit a sem cursus porta id at ex. Nulla sed sapien at arcu venenatis ullamcorper non vel ex. Vestibulum sit amet dictum ipsum. Aliquam porta diam nec sapien aliquet hendrerit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus id efficitur nunc. Suspendisse hendrerit id purus ac scelerisque. Aenean ut velit a sem cursus porta id at ex. Nulla sed sapien at arcu venenatis ullamcorper non vel ex. Vestibulum sit amet dictum ipsum. Aliquam porta diam nec sapien aliquet hendrerit.