Warta

Warta jest najdłuższą rzeką Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Jest trzecią co do długości rzeką w Polsce. Początkiem rzeki Warty jest źródło wypływające w Zawierciu. W Gminie Poraj, Warta zasila swoimi wodami zbiornik retencyjny. Zbiornik ten, wykorzystywany jest także w celach rekreacyjnych: żeglarstwo, windsurfing, wędkarstwo. Wypływająca z Poraja Warta, uważana jest za rzekę spławną dla kajakarstwa. Od tego miejsca rozpoczynamy proponowane przez nas spływy kajakowe. Urokliwie wijąc się wzdłuż swoich brzegów Warta przepływa rzez Osiny, Kolonię Poczasna, Korwinów zmierza w kierunku Częstochowy. Rzeka przepływają przez Częstochowę zmienia kierunek na wschód i przełamuje się przez dolinę Mirowski Przełom Warty. Na tym odcinku rzeka zaczyna malowniczo meandrować pośród pagórkowatego terenu, zmierzając na północ przepływając przez Mstów, Kłobukowice, Skrzydlów, Rzeki Małe, Rudę, Cerkiewiznę, Kijów, Młyn Zakrzewski i Ważne Młyny. Po drodze łącząc się z pomniejszymi dopływami. W miejscowości Kule do Warty wpływa Liswarta; jej jeden z większychdopływów na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej.

Wody dwóch rzek łączą tutaj ze sobą dwa nury: ciepły Warty i zimny Liswarty. Warta zasilona wodami Liswarty tworzy od tego miejsca szersze koryto, urokliwie wijąc się wśród lasów i pól zmierz poprzez Wąsosz, Kamionkę w Kierunku Działoszyna.

Kajaki Mstów
kajaki_liswarta
Liswarta

Liswarta, podobnie jak Pilica w górnym biegu, jest trudną rzeką, a stopień trudności ściśle związany jest ze stanem wody.
Przy wysokim stanie płynie się w koronach przybrzeżnych krzaków, ale w nagrodę można przepływać przez wiele progów (jeśli nie w dwie, to przynajmniej w jedną osobę), więc nie trzeba przenosić kajaków.
Przy płytkiej wodzie trzeba się liczyć z przenoskami, ale uroki rzeki z pewnością zrekompensują ten trud.

Kłobukowice kajaki
Kłobukowice kajaki