Spływ kajakowy

spływy kajakowe

cytat: Marek Lityński

Proponowane przez nas szlaki wodne mają różne stopnie trudności i zawsze na nich czekają jakieś niespodzianki, które przygotowuje dla nas natura. Nasza oferta zadowoli każdego miłośnika kajakarstwa:  zarówno początkującego amatora,  jak i wytrawnego wioślarza.

Liswarta

Liswarta jest jednym z najbardziej znaczących dopływów Warty na terenie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Swoje źródła Liswarta zapoczątkowuje we wsi Mzyki w powiecie Lublinieckim. Zasilana wodami swoich dopływów Liswarta poszerza swoje koryto. Przyjmuje się, że od miejscowości Starokrzepice jest rzeką spławną i właśnie tutaj rozpoczynamy proponowane przez nas spływy kajakowe. Jej górski charakter zachęca do uprawiania kajakarstwa z nutką emocji. Po drodze Liswarta przepływa przez liczne bystrza i ciekawe pod względem przyrodniczym i historycznym tereny. Niosąc swe wody Liswarta płynie przez: Danków, Zawady, Popów. We wsi Kule, Liswarta wpływa do Warty zasilając ją swoimi wodami.

1. Spływ kajakowy: Danków - Zawady (długość 11km)

Proponowaną przez nas trasę spływu kajakowego rozpoczynamy w Dankowie .

Warto zatrzymać się w Dankowie na dłużej. Pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą już z XIII wieku. W XIV w. Przechodziła tędy droga z Sieradza do Krakowa. Na wzgórzu wznoszącym się nad lewym brzegiem Liswarty stał zamek, który rozbudowano i ufortyfikowano w XVII zamek. W czasie najazdu szwedzkiego twierdza w Dankowie zasilała swoimi armatami uzbrojenie Jasnej Góry. Danków nie dostał się w Szwedzkie ręce, natomiast zamek w pobliskich Krzepicach i miasto tak. W XVIII wieku zamek częściowo spłonął wraz z wierzą kościoła i pobliskimi zabudowaniami. Dziś po dawnym zamku pozostały jedynie częściowo zakonserwowane mury. Obecnie jest to obiekt zabytkowy.

Na terenie dawnej twierdzy wznosi się zabytkowy XVII murowany kościół, kryjący w swoich podziemiach krypty; które w XIX zostały zasypane piaskiem.

Wodowanie kajaków odbywa się przy moście przy wysokim stanie wody w rzece lub za mostem przy niższym stanie wody. Przepływamy przez pozostałości jazu należącego do nieczynnego młyna. Po przepłynięciu odcinka ok. 100m zaczyna się nasza prawdziwa przygoda z malowniczą Liswartą.

Nie jest to rzeka dla początkujących miłośników kajakarstwa. Liswartę polecamy kajakarzom posiadającym już wprawę w wiosłowaniu i manewrowaniu kajakiem. Umiejętności te przydadzą się podczas pokonywania rzeki wraz z jej wartkim nurtem i licznymi zakolami.2. Spływ kajakowy: Zawady – Kule (13 km), Zawady - Wąsosz Górny (długość 16km)

Spływ kajakowy na tym odcinku Liswarty, rozpoczynamy w Zawadach pod mostem drogowym na trasie nr 491 Częstochowa - Działoszyn. Początkowo Liswarta spokojnie meandruje zakolami wśród przybrzeżnych leśnych terenów, gdzie na prawym brzegu rzeki zlokalizowane są ośrodki wczasowe z domkami letniskowymi. Tuż przed ceglanym mostem kolejowym, znajduje się spławna przeszkoda wodną pod postacią progu wodnego (pozostałość po starym młynie). Spływ kontynuujemy w kierunku wsi Władysławów. W tym miejscu rzeka rozwidla się na dwie części. Obie z bystrym nurtem. Wpływamy w prawą odnogę, po prawej stronie. Poczym łączy się spowrotem w jedno koryto. Napotykamy tu kolejny próg wodny oraz bezpośrednio za nim rwące bystrze. Lewa odnoga jest wąska, kręta i rwąca. Płynąc dalej przepływamy pod dwoma drewnianymi mostkami. Przy wysokim stanie rzeki, należy zwrócić szczególną uwagę na gwoździe wystające od dołu.

Na Liswarcie napotykamy, także naturalne przeszkód wodne pod postacią powalonych drzew w nurcie, wysp, mielizn. Kontynuując spływ meandrującą Liswartą w kierunku Kul zauważyć można, że rzeka staje się szersza a nurt słabnie. Powodem tego jest to, iż na wysokości wsi Nowa Wieś wpływa jej prawobrzeżny dopływ Biała Oksza oraz tuż przed Kulami Kocina. W Kulach Liswarta zaila swoimi wodami Warte. Przepływając przez Kule na lewym brzegu mijamy ośrodki wczasowe i niepostrzeżenie dopływamy do Wasosza Górnego. Gdzie kończymy spływ na lewym brzegu rzeki, przy pomoście w sąsiedztwie piaszczystej plaży.

Zaletą Liswarty jest jej urokliwy krajobraz, nieuregulowane koryto, słabo zasiedlone tereny w okolicy rzeki oraz otaczający brzegi wysoki las.

spływy kajakowe - Liswarta