Kontakt

Usługi Specjalistyczne TYROLKI.PL - Magdalena Matysiak

ul. Cieszyńska 4, 42-202 Częstochowa
tel. +48 601 799 141
tel. +48 609 036 486
e-mail: kajaki@tyrolki.pl

Ponieważ często pracujemy w terenie prosimy o kontaktowanie
się z nami za pomocą poczty e-mail.


NIP: 949 18 27 014
Konto: PKO Inteligo 50 1020 5558 1111 1870 0280 0009